Volt-nincs női kvóta

Most, hogy aláírásgyűjtés indul a vegyes, férfi-női listákért, érdemes elmerengeni egy pillanatra azon, hogy női kvóta létezett Magyarországon a sportban. A 2000-es sporttörvény 92.§ feketén-fehéren ezt tartalmazta:
(10) A sport területén működő köztestületek és közalapítványok döntéshozó, vezető, valamint ellenőrző testületeiben a nő tagok arányát
a) 2001. november 15-ig legalább tíz,
b) 2002. november 15-ig legalább húsz,
c) 2003. november 15-ig legalább harminc,
d) 2004. november 15-ig legalább harmincöt
százalékra kell emelni.
Nem is akart ez a rendelkezés nagyon durva lenni, ezzel a fokozatossággal... de persze mondjuk ki, szintén feketén-fehéren: nem lett belőle semmi. A törvény semmilyen szankciót nem írt elő azoknak, akik netán nem tartották be - így aztán logikus vagy sem, de 2004-ben csendben ki is került a módosított sporttörvényből.
"A sportvezető nőkre vonatkozó eredménykvóta előírása egyedülálló a magyar jogrendben; e szabályt megelőzően nem volt és hatályon kívül helyezése óta sincs érvényben a nőket – ily módon – előnyben részesítő rendelkezés. A kvótaszabály megfelelt az Alkotmány követelményeinek. Nem valamely szervezetbéli tagság lehetőségét korlátozta, ezért az egyesüléshez való alapvető jogot nem sértette. Arra pedig senkinek nincs alanyi joga, hogy vezető tisztségviselője legyen egy társadalmi szervezetnek. A kvóta létrejöttét legitim és fontos cél indokolta, a nők arányos képviseletének elősegítése a különböző sporttestületekben. Az átmeneti szabály jelentős előrelépés volt, mert elképzelhetővé tett egy, a munkavállalás során alkalmazandó kvótaszabályt." 

Ez a maga nemében egy úttörő rendelkezés volt. Rejtély hogy hova lett és miért, miért nem hagytak benne legalább egy 30%-os kis kvótácskát. Nemrég hallottam, hogy pl a MOB tagságának kb. 18% a nő, de az elnökségnek már csak kb 10%. Az olimpiai bajnokoknak mintha nem 10%-a lenne nő...
Nem tudom, ezen segítene-e egy törvényileg előírt kvóta, nem kapnák-e meg az így bekerülő nők, hogy "te csak a kvóta miatt vagy itt". De azt se tudom, minek kellene történnie, hogy javuljon az arány. Vannak akik a képzésben hisznek, a tréningekben, de erről részletesebben fogok majd írni, mert nagyon érdekes helyen voltam a hétvégén, ahol egy valóságos világbajnokkal is beszélgettem :) 

Megjegyzések